VILJANDI TENNISEKESKUS

Tennisekeskuse kasutajaks registreerimine ja väljakute kasutamise tingimused

• Tennisekeskuse kasutajaks saamiseks on vaja registreerida ennast Matchi broneerimissüsteemi kasutajaks aadressil www.matchi.se või läbi Viljandi Tennisekeskuse kodulehe www.viljanditennis.ee

• Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorra eeskirja, tenniseväljakute kasutamise korra ja tingimustega. Samuti tuleb nõustuda klienditingimustega.

• Viljandi Tennisekeskus pakub oma klientidele liikmelisust, mis annab püsisoodustuse -2€ iga broneeringu kohta igas hinnaklassis. Liikmelisuse saamiseks tuleb registreerida membership tasudes ühekordne makse 10€. Seda saab teha Matchi keskkonnas.

• Kõikidele tehtud broneeringutele luuakse süsteemi poolt kliendipõhine uksekood, mis on seotud kliendi broneeringutega. Igal kliendil oma isiklik kood, mis on aktiivne tema tehtud broneeringutele 20 minutit enne kuni 40 minutit pärast broneeritud aja lõppu. Vajadusel tuleb koodi oma mängupartneritega jagada.

• Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral kliendi blokeerida ja liikmelisuse ühepoolselt tühistada.

• Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu väljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.

• Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli ja välisväljakute heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning korduva rikkumise puhul kliendisuhe peatada.

• Kasutajate ja tennisekeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.

• Liimete ühekordsete broneeringute eest esitab Tennisekeskus arve järgneva kuu alguses, tasuda tuleb kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest. Püsiaegade eest esitab Tennisekeskus arve eelneva kuu alguses. Sisehooaja esimese arvega tuleb tasuda kahe kuu eest ning viimane arve esitatakse eelviimase kuu alguses. Arved saadetakse kliendi märgitud e-posti aadressile. Maksetähtaeg on 7 päeva.

• Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on tennisekeskusel õigus klient blokeerida, tühistada kliendisuhe ja edasised broneeringud.

• Tennisekeskusel on seoses keskuses toimuvate üritustega õigus broneeringuid ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või hüvitab kliendile väljaku hinna.

• Juhul kui välisväljakud muutuvad vihma tõttu mängukõlbmatuks kompenseerib tennisekeskus väljaku rendisumma või pakub välja asendusaja. Mängukõlbmatust väljakust peab klient tennisekeskust teavitama e-maili fellin@tennisekeskus.eu teel või numbril 56494381 broneeringu päeval, vastasel juhul broneering kompenseerimisele ei kuulu.

• Püsikasutajal on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda, teatades sellest 1 kalendrikuu ette.

• Kui püsikasutajal ei ole võimalik mingil põhjusel oma püsiaega kasutada siis on võimalus kasutada tunnipanka. Püsiklient saab sisehooajal kuni 24h enne oma mänguaja algust broneeringu tühistada. Raha tühistatud mänguaja eest kantakse krediidina(value card) automaatselt kliendi kontole broneerimissüsteemis. Iga tühistamisega tekkiv krediit on kehtiv 365 päeva. Value cardidega ei saa tasaarveldada järgneva hooaja broneeringuid ega teha muid tehinguid.

• Value carde saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks. Juhul kui väljaku hind on kõrgem kui krediidis olev summa, saab value cardi kasutada osaliselt. Puudujääv osa väljaku rendi hinnast kajastub järgmise kuu arvel.

• Tennisekeskusel on õigus 15 päevalise etteteatamise ajaga tagasi nõuda E-R 14.00- 18.00 vahemikku broneeritud püsiajad.

• Välishooaeg algab ja lõpeb tennisekeskuse juhatuse otsusega.

• Siseaega saab välja viia vabade välisväljakute olemasolul, antud soovist tuleb teada anda tennisekeskuse telefonil 56494381, hinnavahet kliendile ei kompenseerita. Väljast aega sisse viies tuleb kliendil tasuda hinnavahe vastavalt hinnakirjale.