Viljandi Tennisekeskuse püsiklienditingimused

Tennisekeskuse püsikliendiks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

• Sisehooajal püsikliendiks saamise ja välishooajaks püsikliendi staatuse säilitamise eeldus on
minimaalselt 1h regulaarset mänguaega nädalas miinimumperioodiga 1.10-30.04. Täita tuleb
registreerimisvorm Viljandi Tennisekeskuse kodulehel www.viljanditennis.ee
• Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorraeeskirja ning tenniseväljakute kasutamise korra ja
tingimustega. Samuti tuleb nõustuda klienditingimustega.
• Tasuda tuleb ühekordne liitumistasu 10 eurot (sisaldab personaalset kliendikaarti, riietus-,
pesemisruumide ja sauna kasutamise võimalust ning mänguvõimalust broneeritud püsiaegadel).
Kliendikaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
• Kliendikaart on aktiivne treeningu päeval 60 minutit enne treeningaja algust.
• Vabade aegade olemasolul on võimalik broneerida juurde ühekordseid aegu püsikliendi innaga.
• Püsikliendil on võimalik taotleda enda mängupartneritele kuni 3 läbipääsu kaarti lisaks. Kaardi hind 5 eurot.
• Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral
kliendikaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
• Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu väljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning
riietumis- ja pesemisvõimalused.
• Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli ja älisväljakute
heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine.
Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning korduva rikkumise puhul kliendistaatus peatada.
• Püsikliendi ja tennisekeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
• Ühekordsete broneeringute eest esitab Tennisekeskus arve järgneva kuu alguses, tasuda tuleb
kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest. Püsibroneeringute eest esitab Tennisekeskus arve
eelneva kuu alguses. Sisehooaja esimese arvega tuleb tasuda kahe kuu eest ning viimane arve
esitatakse eelviimase kuu alguses. Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile. Maksetähtaeg on 7 päeva.
• Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on
tennisekeskusel õigus kliendikaart blokeerida, tühistada kliendistaatus ja edasised broneeringud.
• Tennisekeskusel on seoses keskuses toimuvate üritustega õigus püsiaeg ühekordselt ära öelda,
teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või
hüvitab kliendile väljaku hinna.

• Aegu tühistada ja broneerida ning lisainfot broneerimissüsteemi kohta saab Viljandi
Tennisekeskuse kodulehel aadressil
www.viljanditennis.ee
• Juhul kui välisväljakud muutuvad vihma tõttu mängukõlbmatuks kompenseerib tennisekeskus
väljaku rendisumma või pakub välja asendusaja. Mängukõlbmatust väljakust peab klient
tennisekeskust teavitama e-maili
fellin@tennisekeskus.eu teel või numbril 56494381 broneeringu
päeval, vastasel juhul broneering kompenseerimisele ei kuulu.
• Püsikliendil on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda, teatades sellest 1 kalendrikuu ette.
• Kui klient loobub püsiajast enne miinimumperioodi täitumist või järgneval hooajal püsiaega ei võta, siis tema kliendistaatus muutub tavakliendiks.
• Kui püsikliendil ei ole võimalik mingil põhjusel oma broneeritud aega kasutada siis on võimalus
kasutada tunnipanka. Püsiklient saab sisehooajal kuni 24h ja välishooajal kuni 24h enne oma
mänguaja algust broneeringu tühistada. Raha mänguaja eest kantakse broneerimissüsteemi poolt
automaatselt kliendi kontole tunnipangas. Kliendil on õigus aastaringselt tunnipangas omada
virtuaalraha tühistatud broneeringute eest, arvestama peab 200 eurose limiidiga. Üle 200 euro ei saa tunnipangas raha hoida. Tunnipanga rahaga ei saa tasaarveldada järgneva hooaja roneeringuid ega teha muid tehinguid.
• Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks. Juhul kui väljaku hind on kõrgem kui tunnipangas olev summa, saab tunnipangas olevat virtuaalraha kasutada osaliselt. Puudujääv osa väljaku rendi hinnast kajastub järgmise kuu arvel.
• Püsikliendil on õigus eelisjärjekorras broneerida samad ajad järgmiseks sisehooajaks.
• Püsiajad, mis on broneeritud E-R vahemikus 14.00-18.00 ei anna õigust järgmisel hooajal samadele aegadele, kuna need ajad broneeritakse eelisjärjekorras Ott Ahoneni Tennisekoolile.
• Tennisekeskusel on õigus 15 päevalise etteteatamise ajaga tagasi nõuda E-R 14.00- 18.00
vahemikku broneeritud ajad.
• Välishooaeg algab ja lõpeb tennisekeskuse juhatuse otsusega.
• Siseaega saab välja viia vabade välisväljakute olemasolul, antud soovist tuleb teada anda
tennisekeskuse telefonil 56494381, hinnavahet kliendile ei kompenseerita.