Viljandi Tennisekeskuse püsikasutaja klienditingimused

Tennisekeskuse püsikasutajaks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

• Tennisekeskuse püsikasutajaks saamiseks on vaja täita registreerimisvorm Viljandi Tennisekeskuse
kodulehel www.viljanditennis.ee
• Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorraeeskirja ning tenniseväljakute kasutamise korra ja
tingimustega. Samuti tuleb nõustuda klienditingimustega.
• Tasuda tuleb arve alusel ühekordne liitumistasu 10 eurot (sisaldab personaalset ligipääsukaarti,
riietus-, pesemisruumide ja sauna kasutamise võimalust ning mänguvõimalust broneeritud aegadel).
Uksekaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot.
• Kaart on aktiivne treeningu päeval 60 minutit enne treeningaja algust.
• Vabade aegade olemasolul on võimalik broneerida juurde ühekordseid aegu püsikasutaja hinnaga.
• Püsikasutajal on võimalik taotleda enda mängupartneritele kuni 3 ajutist läbipääsu kaarti lisaks.
Kaardi hind 5 eurot. Lisakaardid kehtivad püsiaja kehtivuse lõpuni.
• Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral kliendi
kaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
• Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu väljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning
riietumis- ja pesemisvõimalused.
• Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli ja välisväljakute
heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine. Üle broneeritud aja mängimine või
ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele
õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning korduva rikkumise puhul kliendistaatus peatada.
• Püsikasutaja ja tennisekeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
• Ühekordsete broneeringute eest esitab Tennisekeskus arve järgneva kuu alguses, tasuda tuleb
kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest. Püsiaegade eest esitab Tennisekeskus arve eelneva kuu
alguses. Sisehooaja esimese arvega tuleb tasuda kahe kuu eest ning viimane arve esitatakse
eelviimase kuu alguses. Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile.
Maksetähtaeg on 7 päeva.
• Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on
tennisekeskusel õigus kliendi kaart blokeerida, tühistada kliendistaatus ja edasised broneeringud.
• Tennisekeskusel on seoses keskuses toimuvate üritustega õigus püsiaeg ühekordselt ära öelda,
teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või
hüvitab kliendile väljaku hinna. • Aegu tühistada ja broneerida ning lisainfot broneerimissüsteemi kohta saab Viljandi
Tennisekeskuse kodulehel aadressil www.viljanditennis.ee
• Juhul kui välisväljakud muutuvad vihma tõttu mängukõlbmatuks kompenseerib tennisekeskus
väljaku rendisumma või pakub välja asendusaja. Mängukõlbmatust väljakust peab klient
tennisekeskust teavitama e-maili fellin@tennisekeskus.eu teel või numbril 56494381 broneeringu
päeval, vastasel juhul broneering kompenseerimisele ei kuulu.
• Püsikasutajal on õigus hooaja jooksul püsiajast loobuda, teatades sellest 1 kalendrikuu ette.
• Kui püsikasutajal ei ole võimalik mingil põhjusel oma püsiaega kasutada siis on võimalus kasutada
tunnipanka. Püsiklient saab sisehooajal kuni 24h ja välishooajal kuni 24h enne oma mänguaja algust
broneeringu tühistada. Raha mänguaja eest kantakse broneerimissüsteemi poolt automaatselt
kliendi kontole tunnipangas. Kliendil on õigus aastaringselt tunnipangas omada virtuaalraha
tühistatud broneeringute eest, arvestama peab 200 eurose limiidiga. Üle 200 euro ei saa tunnipangas
raha hoida. Tunnipanga rahaga ei saa tasaarveldada järgneva hooaja broneeringuid ega teha muid
tehinguid.
• Tunnipangas olevat virtuaalraha saab kasutada uute ühekordsete broneeringute eest tasumiseks.
Juhul kui väljaku hind on kõrgem kui tunnipangas olev summa, saab tunnipangas olevat virtuaalraha
kasutada osaliselt. Puudujääv osa väljaku rendi hinnast kajastub järgmise kuu arvel.
• Tennisekeskusel on õigus 15 päevalise etteteatamise ajaga tagasi nõuda E-R 14.00- 18.00
vahemikku broneeritud püsiajad.
• Välishooaeg algab ja lõpeb tennisekeskuse juhatuse otsusega.
• Siseaega saab välja viia vabade välisväljakute olemasolul, antud soovist tuleb teada anda
tennisekeskuse telefonil 56494381, hinnavahet kliendile ei kompenseerita. Väljast aega sisse viies
tuleb kliendil tasuda hinnavahe vastavalt hinnakirjale.