Sisekorra eeskiri

Tennisehalli sisekorra eeskiri

Tennisehalli klient:

* hoiab puhtust ja korda tennisehallis.
* suhtub heaperemehelikult tema kasutusse antud spordivarustusse, -inventari ja -ehitistesse. Vara rikkumise või hooletu hoidmise korral hüvitab tekitatud kahju turuhinna väärtuses.
* siseneb halli vahetult enne oma mänguaega ja lõpetab oma mänguaja õigeaegselt.
* kannab treeningutel ja võistlustel tennisemänguks lubatud jalanõusid ja korrektset sportlikku riietust.
* suhtub treeningukaaslastesse ja treeneritesse sõbralikult ja lugupidavalt.
* ei kasuta ebatsensuurset sõnavara, ei loobi reketit ega käitu muul moel vääritult.
* mängib tennist lubatud tennisejalatsites, mis on hallis vahetusjalatsiteks.
* tarvitab trennijoogiks ainult vett või spordijooki (värvilised joogid, a la coca-cola, fanta, sprite jne on keelatud tennisehalli väljakutele kaasa võtta).
* tenniseväljakutel ei tarbi närimiskummi.
* vaigistab oma mobiiltelefoni tennisehallis viibimise ajaks.
* veendub, et tema väljakule minek ja väljakult tulek ei sega teisi kliente.
* peab kinni üldistest tennise etiketi reeglitest.
* ei tarbi tennisehallis alkoholi ega psühhotroopseid aineid.
* teavitab tennisehalli kontaktisikut avastatud tennisehalli vara rikkumistest või puuduste leidmisel.
* ei suitseta ega tee tuld tennisehalli siseruumides.
* veendub, et tenniseväljakute valgustus oleks välja lülitatud juhul, kui ta on päeva viimane klient.
* veendub, et tennisehallist lahkumisel on tennisehalli uksed tema järel lukustunud.
* märgates tennisehalli siseruumides sinna mittekuuluvaid isikuid, teavitab sellest koheselt tennisehalli kontaktisikut.

Tennisehalli sauna kasutamise eeskiri

* Tennisehalli saun on ühissaun.
* Tennisehalli sauna võivad kasutada kõik lepingulised kliendid.
* Klient lülitab sauna sisse endale vajalikul kellaajal ja pärast sauna kasutamist veendub, et saun oleks välja lülitatud.
* Klient kasutab sauna ja selle inventari heaperemehelikult ning selleks ettenähtud otstarbel.