Viljandi Tennisekeskuse tavaklienditingimused

Tennisekeskuse kliendiks saamise kord ja väljakute kasutamise tingimused:

• Tennisekeskuse kliendiks saamise eeldus on registreerimisvormi täitmine Viljandi Tennisekeskuse kodulehel www.viljanditennis.ee
• Nõustuda tuleb tennisekeskuse sisekorraeeskirja ning tenniseväljakute kasutamise korra ja
tingimustega. Samuti tuleb nõustuda klienditingimustega.
• Tasuda tuleb ühekordne liitumistasu 10 eurot (sisaldab personaalse kliendikaardi,riietus-,
pesemisruumide ja sauna kasutamise võimalust ning mänguvõimalust broneeritud ühekordsetel
aegadel). Kliendikaardi kaotamise või rikkumise korral on uue kaardi tasu 5 eurot
• Kliendikaart on aktiivne treeningu päeval, 30 minutit enne mänguaja algust.
• Tennisekeskus võib sisekorraeeskirja või väljakute kasutamise tingimuste rikkumiste korral
kliendikaardi blokeerida ja kliendistaatuse ühepoolselt tühistada.
• Tennisekeskus peab tagama kliendile ligipääsu tenniseväljakutele, ruumide valgustuse ja kütte ning riietumis- ja pesemisvõimalused.
• Väljaku kasutamise eeltingimusteks on õigeaegne mänguaja eest tasumine, halli ja välisväljakute heaperemehelik kasutamine ja oma mänguajast kinnipidamine.
Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine ilma tennisekeskust teavitamata annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest tasu nõuda ning korduva rikkumise puhul kliendistaatus peatada.
• Kliendi ja tennisekeskuse vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.
• Broneeringute eest esitab Tennisekeskus arve järgneva kuu alguses, tasuda tuleb kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest. Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile.
Maksetähtaeg on 7 päeva.
• Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on
tennisekeskusel õigus blokeerida kliendikaart, tühistada kliendistaatus ja edasised broneeringud.
• Tennisekeskusel on õigus seoses keskuses toimuvate üritustega broneering ühekordselt ära öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette. Sellisel juhul pakub tennisekeskus asendusaja või
hüvitab kliendile väljaku hinna.
• Aegu tühistada, broneerida ja lisainfot broneerimissüsteemi kohta saab Viljandi Tennisekeskuse
kodulehel
www.viljanditennis.ee Tavaklient saab sisehooajal kuni 24h ja välishooajal kuni 24h enne mänguaja algust oma broneeringu tühistada.
• Juhul kui välisväljakud muutuvad vihma tõttu mängukõlbmatuks kompenseerib tennisekeskus
väljaku rendisumma või pakub välja asendusaja. Mängukõlbmatust väljakust peab klient
tennisekeskust teavitama e-maili
fellin@tennisekeskus.eu teel või numbril 56494381 broneeringu
päeval, vastasel juhul broneering kompenseerimisele ei kuulu.